Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
- Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023 -

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ.

ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ